โครงการ THATA ยกระดับสนับสนุน บาสเกตบอล เยาวชนชลบุรี โดยบริษัท ทาท่า สปอร์ต จำกัด มอบแป้นบาสเกตบอล อะคริลิคใส มาตรฐานใช้แข่งขันระดับประเทศ มูลค่ารวมประมาณ 30,000 บาท ทั้งได้รับเกียรติ จากดร.รุ่งทิพย์ พรหมศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนชลราษฎรอำรุง รับมอบแป้นบาสเกตบอลในวันที่ 10 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์เพื่อ ยกระดับความสามารถนักบาสเกตบอลเยาวชนจังหวัดชลบุรี ให้มีความมุ่งมั่น เพื่อพัฒนาความสามารถด้านบาสเกตบอลเยาวชนท้องถิ่น พร้อมพัฒนาทางร่างกายแข็งแรง เสริมสร้างปฎิภาณไหวพริบในวัยเด็ก ช่วยส่งเสริมให้ห่างไกลจากพฤติกรรมการเล่นมือถือ คอมพิวเตอร์ และห่างไกลจากยาเสพติด

ขอขอบคุณผู้สนับสนุน ที่ร่วมกันมอบบริจาคในครั้งนี้ จากกลุ่มนักธุรกิจชลบุรี ได้แก่
1. บริษัท ทาท่า สปอร์ต จำกัด จำหน่ายอุปกรณ์กีฬา และรับสอนพิเศษบาสเกตบอล
2. ร้านทอฟฟี่เค้ก ชลบุรี
3. ร้านทองผลเจริญ เมืองชลบุรี